reigando_budo_escrima_turku_asetekniikat_keppi

Pariharjoitus escrima-treeneissä.

reigando budo, escrima, turku, kepit, asetekniikat, pariharjoitus